1/5

Större delen av Mzuri Kajas befolkning försörjer sig på jordbruk och är direkt beroende av byns bristande vattentillgångar. Förorenat vatten ger dagligen upphov till sjuka djur och misslyckade skördar vilket redan medfört stora ekonomiska problem.

 

 Water for Tanzania är ett politiskt och religiöst oberoende projekt som syftar till att höja levnadsstandarden samt stabilisera den lokala ekonomin i byn Mzuri Kaja på Zanzibar, Tanzania. Projektet innefattar etableringen av en biologisk reningsprocess av avloppsvatten och sker i samarbete med Stiftelsen Viktor Rydbergs Skolor. Stöd detta projekt och hjälp 4000 människor till en bättre framtid!

Läs mer

2 500 kronorEtt varmt tack för bidraget!Stöd oss

INSAMLADE MEDEL

WATER FOR TANZANIA

Befintlig forskning kring vattenrelaterade sjukdomar visar på att dessa är som mest påtagliga i de områden där invånarna använder förorenat vatten. Idag lever majoriteten av Mzuri Kajas befolkning under sådana förhållanden och de är i behov av en lösning, snabbt.

Många barn går miste om sin utbildning då de dagligen tvingas hämta vatten till hushåll och jordbruk. Arbetet är mycket tungt och innebär att de måste färdas flera mil till fots. Ofta beger de sig till närmsta flod eller damm där vattnet i de flesta fall dessvärre är förorenat.

Mzuri Kaja är belägen i södra Zanzibar, Tanzania. Det är en by som kännetecknas av sin mytomspunna historia, färgglada klädsel och vackra natur men som idag står inför stora problem vad gäller bristande vattentillgångar.